עובד בגוף ביטחוני הוטרד מינית על ידי חברו לעבודה

עובד בגוף ביטחוני הוטרד מינית ע"י חברו לעבודה
במשך שנים עבד א' בגוף ביטחוני לצד אדם שחפף אותו בתפקיד והפך לחברו. אך לפני זמן לא רב א' חשף במסגרת תביעה משפטית כי חברו הטריד אותו מינית
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
צילום:
הפופולריים