חוקרים את החוקרים: המצוד אחר מידע ששווה יותר מכסף

חוקרים את החוקרים: ציד המידע ששווה יותר מכסף
ערב פרסום ההמלצות, הצביע ראש הממשלה על הטענה שהעלה המפכ"ל אלשיך בדבר מעקב אחר חוקרי המשטרה. המשולש שבין פוליטיקאים, חוקרי המשטרה וחוקרים פרטיים סיפק כבר פרשות רבות. כמה מהן נגמרו במעצרים
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
צילום:
הפופולריים