קרב המתמחים: השבוע המכריע במשרדי עורכי הדין

קרב המתמחים: השבוע המכריע במשרדי עורכי הדין
רגע האמת של הסטודנטים למשפטים הגיע, והתחרות על המשרדים בהם יבצעו את ההתמחות בשיאה
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
צילום:
הפופולריים