מימון הנאשמים: למה המדינה משלמת מיליונים לעובדים שסרחו והושעו?

למה המדינה משלמת מיליונים לעובדים שסרחו?
עובדי מדינה שסרחו ונשלחו לביתם, מקבלים לאורך שנים משכורת מהקופה הציבורית. המסקנה: אם אתה בכל זאת נתפס בפשע – כדאי שתהיה עובד מדינה
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
צילום:
הפופולריים