מבקר המדינה: פותח בביקורת רוחב על משבר קורונה

מבקר המדינה: פותח בביקורת רוחב על משבר קורונה
הביקורת תבחן את יחסי הגומלין וממשקי העבודה בין גופי החירום בניהול משבר קורונה, ותתמקד בעבודת המטה לביטחון לאומי מול הגופים השונים בניהול המשבר.
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן
צילום: מבקר המדינה מתניהו אנגלמן

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן הודיע היום (ראשון) לראש הממשלה ולכמה מהשרים כי משרדו פותח בביקורת רוחב בנושא משבר הקורונה. הביקורת תבחן את יחסי הגומלין וממשקי העבודה בין גופי החירום בניהול משבר קורונה, ותתמקד בעבודת המטה לביטחון לאומי מול הגופים השונים בניהול המשבר. 

בין הנושאים שייבדקו: אופן ניהול המשבר וההיערכות בראייה צופה פני עתיד, הסברה ומסירת המידע לציבור, היערכות והטיפול באוכלוסייה המבוגרת, מערך המעבדות והבדיקות, למידה והוראה מרחוק, התנהלות הרשויות המקומיות בעת המשבר, ההתנהלות התקציבית במשבר וההיערכות המקדימה. כל חטיבה במשרד תבחן את ההיבט הרלוונטי לה.

גופים נוספים שייבדקו: משרד הביטחון, צה"ל ופיקוד העורף, משרד הבריאות וקופות החולים, משרד האוצר ובנק ישראל, משרד הפנים וכמה רשויות מקומיות, משרד הרווחה והמוסד לביטוח לאומי והמוסד לתפקידים מיוחדים. במסגרת הביקורת, צפויות פגישות גם עם חברי קבינט הקורונה. בחודשיים האחרונים פעלו צוותי הביקורת של המשרד באיסוף מידע ולמידת הנושאים. בד בבד בדק משרד המבקר את האופן שבו מתבצעת ביקורת דומה במדינות נוספות באירופה ובארצות הברית.

הפופולריים