האם יש אמת בטענות שהשמיע נתניהו נגד מערכת המשפט?

האם יש אמת בטענות נתניהו נגד מערכת המשפט?
רה"מ נשא טרם כניסתו לדיון נאום תוכחה בן 16 דקות, ובו ביקורת חותכת נגד מוסדות ומערכות אכיפת החוק
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
רועי ינובסקי/ האמת והשקר בטענות נתניהו
צילום:
הפופולריים