העתירה של ראש עיריית טבריה רון קובי נדחתה

העתירה של ראש עיריית טבריה המודח נדחתה
קובי דרש למנוע את הדחתו. בעירייה התקיימה היום הישיבה הראשונה של הוועדה הקרואה שהוקמה על מנת לטפל בענייני העיר. קובי הודח לאחר שלא הצליח להעביר את התקציב העירוני
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
המודח רון קובי
צילום: 0
הפופולריים