מהאנשים המסוכנים בישראל: זהו "האתרוג" שגוייס להעיד נגד אסי אבוטבול

מיהו "האתרוג" שגוייס להעיד נגד אסי אבוטבול?
בימים אלה עומד על דוכן העדים עד שגייסה המדינה נגד ראש ארגון הפשע אסי אבוטבול וזכה לכינוי "האתרוג". שאלות רבות צצות מעל החלטת המדינה לחתום הסכם עם העד הרוצח ולשחררו לחופשי
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
עברו האפל של העד נגד אסי אבוטבול
צילום: עברו האפל של העד נגד אסי אבוטבול
הפופולריים