האלימות בבית החולים פוריה: הנער שהותקף מדבר

האלימות בבית החולים פוריה: הנער שהותקף מדבר
הנער י' רק רצה לעשות את הדבר הנכון, והעיר למטופל שתקף אחות בבית החולים פוריה. בתגובה, אותו מטופל תקף גם את הנער ושבר את ידו
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
מטופל בבית חולים
צילום: 0
הפופולריים