"רצה לנטרל אותו": התחרות האלימה של הווטרינרים

"רצה לנטרל אותו": התחרות האלימה של הווטרינרים
תחרות עסקית בין שני ווטרינרים מבית שמש הובילה את ד"ר יונתן ליטווין לשכור בריונים שתקפו את המתחרה שלו – ד"ר ירון דגן. הפרשה הסתיימה בהרשעה בתקיפה חמורה. כעת מתגלים פרטים חדשים מהחקירה וכן גרסותיהן של שני הווטרינרים
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
צילום:
הפופולריים