הערה משמעתית לקצין שפתח מסעדת קובה בתחנה

הערה משמעתית לקצין שפתח מסעדת קובה בתחנה
הערה משמעתית נרשמה לקצין בכיר במחוז הצפוני של המשטרה לאחר שהתברר שבמקביל לפיקודו על תחנת המשטרה, נהג למכור לשוטריו קובה שהכינה אשתו
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
משטרה
צילום: 0
הפופולריים