השר ארדן מקים ועדה לבחינת שינויים בפוליגרף התעסוקתי במשטרה

השר ארדן מקים ועדה לשינוי הפוליגרף התעסוקתי
הוועדה תוקם בעקבות טענות שהבדיקות מהוות כלי לסיכול מועמדים לתפקידים ומאפשרות שימוש במידע באופן לא לגיטימי. ייבחן האם להחיל גם על מפכ"ל המשטרה את הבדיקה ומי ייחשף לנתונים
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
בדיקת פוליגרף
צילום: צילום: gettimages

השר לביטחון הפנים, גלעד ארדן, מקים ועדה לבחינת שינויים בבדיקות הפוליגרף התעסוקתי במשטרה. זאת בעקבות טענות שהבדיקות שהונהגו בשנה האחרונה מהוות כלי לסיכול מועמדים לתפקידים ומאפשרות שימוש במידע באופן לא לגיטימי.

בראש הוועדה יכהן היועץ המשפטי של המשרד לביטחון הפנים, עו"ד יואל הדר, והיא תציג את מסקנותיה לשר בעוד כ-60 יום. בין השאר ייבחן האם להחיל גם על מפכ"ל המשטרה את הבדיקה, מי ייחשף לנתונים ומה יכללו הבדיקות. היא תבדוק גם את השאלות שניתן לשאול במסגרת בדיקת הפוליגרף התעסוקתי, ואת התקופה שלגביה אמורה להתבצע הבדיקה.

כיום רק המפכ"ל ומספר מצומצם של אנשים נחשפים לנתונים. בדיקות הפוליגרף התעסוקתי מתקיימות רק במשטרת ישראל ביוזמתו של השר ארדן, אך אופן היישום נקבע עד כה בידי פיקוד משטרת ישראל.

השר ארדן אמר כי "איכות המפקדים וטוהר המידות במשטרה חשובים מאוד, אך יחד עם זאת חשוב גם שהמפקדים יוכלו לבצעם מבלי שהדבר יפגע שלא לצורך בפרטיותם ועתידם במשטרת ישראל ללא הצדקה".

הפופולריים