התחזית: ירידה ניכרת בטמפרטורות

התחזית: ירידה ניכרת בטמפרטורות

מחר החום יישבר והטמפרטורות יירדו במידה ניכרת. צפוי גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. ביום שלישי – דומה
author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
התחזית
צילום: התחזית

הפופולריים