"קבורה שחושבת גם על החיים": קיבוץ יבנה מחדש מנהג יהודי קדום

"קבורה שחושבת גם על החיים - לא רק על המתים"
לראשונה אחרי מאות שנים - יהודי נקבר בקבר זמני, עד שעצמותיו ילוקטו וייטמנו במערת קבורה. מלבדו, יש עוד 60 חברים בקיבוץ שביקשו גם הם להיקבר כך, נחושים להתניע מהפכה למרות התנגדות הרבנות, בזמן שפיסות הקרקע בישראל רק הולכות ונעלמות
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
"קבורה שחושבת גם על החיים - לא רק על המתים"
צילום: "קבורה שחושבת גם על החיים - לא רק על המתים"
הפופולריים