עסקת הנפט בסכנה - וקצא"א מנסה לפייס את תושבי אשקלון | הזמן הירוק

למה קצא"א משפצת מקלטים באשקלון? | הזמן הירוק

תושבי העיר בה נתוני תחלואת הסרטן ממשיכים לעלות והתלונות על מפגעי ריח מצטברות, הוזמנו לאחרונה לפגישה במשרדי החברה - אותה תיעדנו במצלמה נסתרת
author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
שיטת קצא"א
צילום: שיטת קצא"א
הפופולריים