תגלית מרעישה ליד רמלה: טיפוס חדש של אדם קדום, שאינו מוכר למדע

התגלה טיפוס חדש של אדם קדום, שאינו מוכר למדע
התגלית החדשה, עצמות "טיפוס אדם נשר רמלה", מציעה פתרון לתעלומה בהיסטוריה של האדם - כיצד הגיעו גנים של הומו ספיינס לתוך האוכלוסייה הניאנדרטלית שחיה באירופה זמן רב לפני שההומו ספיינס הגיע לשם • הוא שונה מאוד מהאדם המודרני - מבנה הגולגולת שלו אחר לחלוטין, אין לו סנטר ושיניו גדולות מאוד
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
"טיפוס אדם נשר רמלה"
צילום: אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה העברית

תגלית מרעישה בחפירות בישראל: התגלה טיפוס חדש של אדם קדום, שאינו מוכר למדע. עצמות האדם התגלו באתר הפרהיסטורי "נשר רמלה", הסמוך לעיר רמלה. לדברי החוקרים הוא חי בארץ עד לפני 130 אלף שנה. יחד עם זאת, הוא שונה מאוד מהאדם המודרני - מבנה הגולגולת שלו אחר לחלוטין, אין לו סנטר ושיניו גדולות מאוד.

התגלית החדשה מציעה פתרון לתעלומה בהיסטוריה של האדם - כיצד הגיעו גנים של הומו ספיינס לתוך האוכלוסייה הניאנדרטלית שחיה באירופה, זמן רב לפני שההומו ספיינס הגיע לשם.

החוקרים, מאוניברסיטת תל אביב ומהאוניברסיטה העברית, סבורים שקבוצת האדם הקדום "נשר רמלה" היא אוכלוסיית המוצא שממנה התפתחו מרבית אוכלוסיות האדם בפלייסטוקן התיכון (תקופה אשר החלה לפני כ-2.588 מיליוני שנה ונמשכה עד לפני 11,700 שנה), כולל הניאנדרטלים מאירופה, והם אלה שהזדווגו עם ההומו ספיינס שהגיעו לאזור לפני כ-200 אלף שנים - על פי הממצא האנושי ממערת מיסליה. המחקר המלא יפורסם בכתבה של כתב העת האקדמי Science.

כמקובל, האדם החדש זכה לשם על סמך מקום גילויו "טיפוס אדם נשר רמלה". על סמך הדמיון למאובנים אנושיים קדומים בני כ-400 אלף שנה שנמצאו בעבר בארץ ובעולם, הגיעו החוקרים למסקנה שאנשי נשר רמלה הם שריד לאוכלוסייה ייחודית מהפלייסטוקן התיכון שלא זוהתה עד כה.

עוד על פי החוקרים, המורפולוגיה של טיפוס אדם "נשר רמלה" היא מורפולוגיה כללית, והוא חולק תכונות גם עם האדם הניאנדרטלי, בעיקר בשיניים ובלסת, וגם עם בני אדם קדומים יותר כדוגמת ההומו ארקטוס - בעיקר בגולגולת.

גילוי של טיפוס אדם חדש באזורנו והדמיון שלו לאוכלוסיות קדם-ניאנדרטליות, מאתגר את התפיסה המקובלת לפיה מוצא האדם הניאנדרטלי באירופה. כעת טוענים החוקרים הישראלים כי מוצאם של לפחות של חלק מהניאנדרטלים האירופאים מאוכלוסיית נשר רמלה.

הממצא החדש מראה שלאורך 100 אלף שנים לפחות, בין השנים 200-100 אלף, חיו בארץ במקביל ובשיתוף שני טיפוסי אדם - אנשי נשר רמלה שחיו באזור כבר לפני כ-400 אלף שנים, וההומו ספיינס, שהגיע לאזור מאוחר יותר, לפני כ-200 אלף שנים.

עוד טוענים החוקרים כי מאובני אדם קודמים שהתגלו בישראל בעבר, במערות סחול וקפזה, חלקם לפחות, אינם הומו ספיינס ארכאי, או קדומים, כפי שסוברים מרבית החוקרים, אלא בני כלאיים בין ההומו ספיינס לטיפוס אדם "נשר רמלה". המחקר המלא יפורסם בכתבת השער של כתב העת האקדמי science.

הפופולריים