הוועדה המייעצת לגלנט: מספר הבגרויות צריך להישאר 5; יומלץ – הבחינה בלשון תוחזר לכיתה י'

מספר הבגרויות יישאר 5; בחינה בלשון - בכיתה י'
פרסום ראשון: הוועדה המייעצת לשר החינוך בנושא הבגרויות הגישה את המלצותיה. בין מסקנות ועדת תירוש - ביטול חלקים מרפורמת "למידה משמעותית" שהנהיג שר החינוך לשעבר פירון, והובעה ביקורת על תיפקוד אגפי משרד החינוך במשבר הקורונה
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
בגרויות בצל הקורונה - ההקלות והתלמידים
צילום: בגרויות בצל הקורונה - ההקלות והתלמידים

החזרה לבתי הספר: מספר הבגרויות החיצוניות בבתי הספר התיכוניים צריך להישאר 5, כפי שנקבע בתקופת הקורונה - כך עולה ממסקנות ועדת תירוש, המייעצת לשר החינוך בנושא הבגרויות, שפורסמו לראשונה הבוקר (שני) בכאן רשת ב. עוד המליצה הוועדה על שורת צעדים לשנים הבאות, ביניהם החזרת בחינת הבגרות בלשון לכיתה י', אך הדבר לא נכתב באופן רשמי במסקנות הוועדה. זאת לאחר שבמסגרת רפורמת "למידה משמעותית" של שי פירון בוטלו בחינות הבגרות בכיתה י'.

עוד נקבע כי בבחינות הפנימיות תבוטל "ההערכה החלופית" - עבודת חקר שמשקלה עמד על 30% מבחינת הבגרות, אף היא חלק מהרפורמה שהנהיג פירון. רונית תירוש, שעמדה בראש הוועדה, הגישה את המסקנות כבר לפני חודש, אך הן טרם פורסמו. הוועדה גם הביעה ביקורת על תיפקוד אגפי משרד החינוך במשבר הקורונה.

בחודש ינואר השנה הודיע שר החינוך יואב גלנט על הקלות בבחינות הבגרות תשפ"א ובשנת הלימודים הבאה – תשפ״ב, ונקבע כי התלמידים ייבחנו בחמישה מקצועות חיצוניים בלבד. בכך אימץ השר את מסקנות הביניים של ועדת תירוש, וביניהן תוספת זמן של עוד 25% אחוז לכלל התלמידים, מועד חורף באפריל לשיפור הציונים וביטול מנגנון שקלול-דיפרנציאלי קורונה והמרתו בתהליכי בקרה, ליווי מקצועי והדרכה לבתי הספר.

בוועדה הוחלט כי במסגרת מתווה ההיבחנות לשנת הלימודים הנוכחית, ניתנת בידי בתי הספר האפשרות לדווח ציוני הערכה בית-ספריים ממירי בגרות חיצונית. ציוני התלמידים צריכים לשקף את הישגיהם בבחינות ובמטלות לאורך השנה, ואת רמת הידע שלהם.

ועדת תירוש מונתה בסוף חודש דצמבר 2020, בין חברי הוועדה נשיאת מכללת לוינסקי, פרופ' מיכל בלר; מנהלת המרכז הארצי לבחינות והערכה, ד"ר ענת בן סימון; המומחה לכלכלת חינוך, פרופ' ויקטור לביא מהאוניברסיטה העברית; והיועצת הפדגוגית במרכז מדעני העתיד ומנהלת האגף העל יסודי לשעבר, יפה פס.

לפני כחודש פרסם מבקר המדינה דוח בו קבע כי משרד החינוך לא מספק בצורה מיטבית לתלמידים את התנאים הנחוצים להצלחה בשוק העבודה במאה ה-21, בעיקר במגזרים החרדי והערבי.

הפופולריים