בעל צרכים מיוחדים נדקר בטבריה כי העיר למישהו על מסכה

בעל צרכים מיוחדים נדקר בטבריה כי העיר על מסכה
נוסע באוטובוס דקר אותו פעמיים, פעם אחת בחזה, לאחר שהעיר לו. חייו ניצלו בזכות הטיפול הרפואי שקיבל. החשוד במעשה – טרם נעצר
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
צעיר בעל צרכים מיוחדים נדקר כי העיר למישהו על מסכה
צילום: צעיר בעל צרכים מיוחדים נדקר כי העיר למישהו על מסכה
הפופולריים