תמלולי החקירה חושפים: המשטרה לא חקרה עד מרכזי בפרשת התקיפה במלונית

תמלולי חקירת התקיפה במלונית: עד מרכזי לא נחקר
השבוע דווח בכאן חדשות על השלמות חקירה שאישר מ"מ פרקליט המדינה, לקראת שינוי אפשרי של סעיף העבירה מבעילה אסורה בהסכמה לאונס. בעדות דרמטית שמסר חברה לשעבר של הילדה הוא אומר למשטרה: בת ה-13 נפגשה במלונית עם אדם נוסף, שייתכן שאף הוא אנס אותה. למרות העדות, במשטרה ובפרקליטות לא בדקו את הדברים
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
תמלולי האונס במלונית, ירין שרף
צילום: תמלולי האונס במלונית, ירין שרף
הפופולריים