הקשישים שהתחסנו חוזרים לתחביבים ולעסקים

הקשישים שהתחסנו חוזרים לתחביבים ולעסקים
בני הגיל השלישי שנאלצו להתמודד בשנה האחרונה עם הבדידות שנכפּתה עליהם, שמחים לחזור לסוג של שגרה עם פתיחת המשק
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
 הקשישים שהתחסנו חוזרים לתחביבים ולעסקים
צילום: הקשישים שהתחסנו חוזרים לתחביבים ולעסקים
הפופולריים