הנשיא ושר המשפטים הודיעו על מתווה חדש למחיקת רישום פלילי לנשים שהיו במעגל הזנות: "גופן איננו סחורה"

מתווה חדש למחיקת רישום פלילי לנשים בזנות
ריבלין וניסנקורן יצאו בקריאה מיוחדת למי שנדונו בעבר בבית משפט בגין עבירות על רקע הימצאות במעגל הזנות, שלא הוטל בהן עונש מאסר בפועל, להגיש בקשות למחיקת רישום פלילי | כל הפרטים
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
סחר בנשים, זנות, עובדות מין
צילום: צילום: גטי אימג'ס

נשיא המדינה ריבלין ושר המשפטים ניסנקורן הודיעו הבוקר (ראשון על מתווה מיוחד למחיקת רישום פלילי ועידוד היציאה ממעגל הזנות. הנשיא ושר המשפטים יצאו בקריאה מיוחדת למי שנדונו בעבר בבית משפט בגין עבירות על רקע הימצאות במעגל הזנות, שלא הוטל בהן עונש מאסר בפועל, להגיש בקשות למחיקת רישום פלילי.

ריבלין אמר הבוקר כי ״החובה שלנו, כמדינה, כחברה, היא לדאוג לשיקום של נשים בזנות, ולמנוע מאוכלוסיות בסיכון להגיע למצוקה שמובילה אותן למעגל הזה. ואני תקווה שתמצאו בתוככן את הכוחות לתת אמון ולאחוז בידה המושטת של המדינה״

"גופן של נשים איננו סחורה", אמר נשיא המדינה. "נשמתן של נשים איננה סחורה. ושירותי מין אינם יחסי מין. שירותי מין הם יחסים של ניצול, ואין להם מקום בחברה שלנו, חברה שדוגלת בערכים של שוויון ושל כבוד – לכל אדם ולכל אישה, מכל המגדרים ומכל המגזרים"

ניסנקורן הוסיף, שיחד עם החוק לאיסור צריכת זנות, "המהלך יסייע לממש אתמחויבותנו לדאוג למענים הראויים שיבטיחו שיקום וסיוע לשורדות מעגל הזנות, ושילוב מיטבי שלהן בחברה״.

פרטי התוכנית החדשה

כמהלך משלים לחוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), תשע"ט- 2019, ולהרחבת דרכי טיפול ושיקום לאוכלוסיות בזנות, ומתוך רצון לעודד יציאה ממעגל הזנות, ולהסיר מחסומים לטובת השתלבות בעולם התעסוקה, יוצאים נשיא המדינה ושר המשפטים, בקריאה מיוחדת למי שנדונו בעבר בבית משפט בגין עבירות על רקע הימצאותם במעגל הזנות ותעשיית המין ולא הוטל עליהם עונש מאסר בפועל, להגיש בקשות למחיקת רישום פלילי. הבקשות תישקלנה בהתחשב בשינוי החקיקה ובהשלכותיו ויינתן משקל לתהליכי טיפול ושיקום.

למי מיועדת הפניה?
למי שנשפטו בעבר בבית משפט בגין עבירות על רקע עיסוקם בזנות, ולא הוטל עליהם בגין העבירות עונש מאסר בפועל.

בעניין תיקי משטרה סגורים (רישום משטרתי), שלא הובילו להגשת כתב אישום ולמתן גזר דין בתיק פלילי (רישום פלילי), יש לפנות אל משטרת ישראל: יצוין כי המשטרה איננה מוסרת מידע על רישום משטרתי, אלא במקרים נדירים המנויים בחוק. הסמכות למחיקתו של רישום משטרתי הינה של משטרת ישראל ולא של נשיא המדינה, וניתן לפנות בנושא למדור מידע פלילי במשטרת ישראל בטלפון 02-5429757, 02-5429672 או בפקס 02-5429144 או בדואר אלקטרוני: bitul-rishum@police.gov.il.

יודגש כי הקריאה המיוחדת של נשיא המדינה ושר המשפטים בהודעה זו אינה מונעת הגשת בקשות מחיקה ובקשות חנינה אחרות על ידי כל אדם במסגרת סמכות החנינה הכללית הנתונה לנשיא.

לאן לשלוח את הבקשה למחיקת רישום פלילי?
את הבקשה למחיקת רישום פלילי יש לשלוח באמצעות הטופס מקוון באתר האינטרנט של בית הנשיא או באתר מחלקת חנינות במשרד המשפטים בכתובת:
‏https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=HNI1@justice.gov.il

ניתן להגיש גם באמצעות:
1.דואר אלקטרוני לכתובת: Haninot@president.gov.il
2.דואר רגיל לכתובת: רחוב הנשיא 3, ירושלים, מיקוד 9218801
3.פקס שמספרו 02-5887225

מה צריכה לכלול בקשה למחיקת רישום פלילי?
על בקשות החנינה להיות מוגשות על ידי הנידון או בא כוחו, או באמצעות בן משפחה מדרגה ראשונה. אל הבקשה יש לצרף פרטים אישיים (שם מלא ומספר ת"ז) ואמצעי התקשרות; פרטים על אודות העבירה והחלטת בית המשפט; מכתב מפורט המציג את נימוקי הבקשה, לרבות נסיבות אישיות והליכי שיקום וכן כל מסמך נוסף המבסס את נימוקי הבקשה.

מידע נוסף-באתר בית הנשיא:
‏https://www.gov.il/he/Departments/units/president-of-the-state-of-israel-pardon
באתר מחלקת חנינות במשרד המשפטים:
‏https://www.gov.il/he/service/pardon_request

לבירורים נוספים ניתן ליצור קשר טלפוני:
הלשכה המשפטית בבית הנשיא, בשעות 09:00-11:00 בטלפון: 02-6707211.
מחלקת חנינות במשרד המשפטים, בשעות 09:00-11:00 ו-13:00-15:00 בטלפון 073-3927070.
היחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם במשרד המשפטים בטלפון 073-3926728.

הפופולריים