חטיפת גופת השיח' - תיעוד מתוך מסדרונות בית החולים

חטיפת גופת השיח' - תיעוד ממסדרונות ביה"ח
המהומה, ההתפרצות, ניפוץ החפצים במחלקת הקורונה וקריאות "אין אלוהים מלבד אללה" בחדר המתים. תמונות נוספות ממסדרונות בית החולים
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
תיעוד נוסף מחטיפת גופת השיח בבית החולים זיו בצפת
צילום:
הפופולריים