משבר קורונה גרם למחסור באופניים בחנויות

משבר קורונה גרם למחסור באופניים בחנויות
נוסעים מבקשים לתקן את האופניים הישנים שנזנחו והחנויות מדווחות על עומס עבודה גדול - עוד לפני השיא הרגיל של יום כיפור
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
המחסור באופניים
צילום: המחסור באופניים
הפופולריים