ראש מועצת ירוחם: משבר קורונה מביא הזדמנויות לשינוי דרכי הלמידה

ראש מועצת ירוחם: הזדמנויות לשינוי דרכי הלמידה
חוק ההסדרים המסתמן: משרד החינוך יעניק סמכויות לראשי הרשויות בניהול בתי הספר • ריאיון עם טל אוחנה
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
ריאיון עם טל אוחנה ראש מועצת ירוחם, משחקי הכיס 04.08.20
צילום:
הפופולריים