תקיפות מול הזנחה: היישובים הבדואים והיהודיים במאבקי כוחות

תקיפות מול הזנחה: המאבקים בין ביישובים בנגב
רק 500 מטרים מפרידים בין עומר היהודית לתל שבע הבדואית. התושבים בעומר סובלים מגנבות ותקיפות על בסיס יומי, אבל במקביל ההזנחה בתל שבע זועקת לשמיים
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
שטח ההפקר - כתבת אמיר גרא
צילום: צילום: תאגיד השידור
הפופולריים