הסדר בזום: אחרי הוויכוח בין הרבנים - איך יתנהל ליל הסדר?

אחרי הוויכוח בין הרבנים - איך יתנהל ליל הסדר?
מחר ליל הסדר, והוויכוח ההלכתי בשאלה האם מותר להשתמש באפליקציית זום כדי לערוך את ליל הסדר עם המשפחה עדיין לא נפתר
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
יאיר אטינגר סדר כשר בזום
צילום: יאיר אטינגר סדר כשר בזום
הפופולריים