התחזית: ממשיך להתחמם

התחזית: ממשיך להתחמם
ביומיים הקרובים תורגש עלייה ניכרת בטמפרטורות, אך בהמשך השבוע השקע השרבי יעזוב אותנו ותורגש התקררות.
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
התחזית 29.03.20: ממשיך להתחמם
צילום: התחזית 29.03.20: ממשיך להתחמם
הפופולריים