"אין נפש חיה בחוץ": השבת המוזרה שעברה על היישובים הדתיים

השבת המוזרה שעברה על היישובים הדתיים
זו הייתה שבת חריגה בעבור רוב הישראלים, אבל בכמה יישובים דתיים שתושביהם בבידוד, הפער היה בולט במיוחד - מבתי כנסת מלאים, ארוחות שבת חגיגיות ואנשים מטיילים ברחובות - לערי רפאים של ממש
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
עופר חלפון/ שבת ביישובים המבודדים
צילום: עופר חלפון/ שבת ביישובים המבודדים
הפופולריים