חקלאים ויצרנים מרגיעים: לא יהיה מחסור במזון

חקלאים ויצרנים מרגיעים: לא יהיה מחסור במזון
הציות של הציבור להנחיות מושתת על מידת האמון שלו במקבלי ההחלטות. אחת הדוגמאות המשקפות את המצב היא ההסתערות על המרכולים למרות ההבהרות שאין מחסור וגם לא יהיה
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
חקלאים ובעלי מפעלים מרגיעים
צילום: חקלאים ובעלי מפעלים מרגיעים
הפופולריים