יום הולדת יש רק פעם ב... ארבע שנים?

יום הולדת יש רק פעם ב... ארבע שנים?
הכירו את ילידי ה-29 בפברואר – תאריך מיוחד בלוח הלועזי שמופיע רק פעם בארבע שנים. איך שונה יום הולדת שנחגג בשנה מעוברת לעומת יום הולדת בשנה רגילה
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
ילידי ה-29 בפברואר
צילום: ילידי ה-29 בפברואר
הפופולריים