התחזית: קר מן הרגיל בעונה

התחזית: קר מן הרגיל בעונה
הלילה צפויה קרה במקומות המועדים. מחר תחול עליה קלה בטמפרטורות אך עדיין יהיה קר מן הרגיל. ביום ראשון תחול עוד התחממות קלה אבל יוסיף להיות מעט קר מן הרגיל. ביום שני ימשיכו הטמפרטורות לעלות ויהיו רגילות בעונה. ביום שלישי - בלי שינוי ניכר
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
התחזית 24.01.20: קר מן הרגיל בעונה
צילום: התחזית 24.01.20: קר מן הרגיל בעונה

הלילה צפויה קרה במקומות המועדים. מחר תחול עליה קלה בטמפרטורות אך עדיין יהיה קר מן הרגיל. ביום ראשון תחול עוד התחממות קלה אבל יוסיף להיות מעט קר מן הרגיל. ביום שני ימשיכו הטמפרטורות לעלות ויהיו רגילות בעונה. ביום שלישי - בלי שינוי ניכר.

הפופולריים