השנה הראשונה של משה ליאון: האם ירושלים השתנתה?

השנה הראשונה של משה ליאון: האם י-ם השתנתה?
ראש העירייה בטוח שהניקיון בעיר השתפר פלאים, הבנייה הואצה ויש הרמוניה בעבודה מול הממשלה. ומה התושבים חושבים? סיכום השנה הראשונה של משה ליאון בעיר שחוברה לה יחדיו
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
ליאון
צילום: ליאון
הפופולריים