"ההורים היו קרובים אבל הרגשתי יתומה": פצעי הלינה המשותפת בקיבוצים

"הרגשתי יתומה": פצעי הלינה המשותפת בקיבוצים
שנים אחרי שבתי הילדים בקיבוצים נסגרו, הפצעים נפתחים ויוצאי הקיבוץ מדברים על טראומת הלינה המשותפת - הפגיעות המיניות והיעדר הפרטיות
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
השלכות הלינה המשותפת
צילום: השלכות הלינה המשותפת
הפופולריים