בכפר טובא זנגרייה רוצים לעצור את האלימות ולשנות תדמית

בטובא זנגרייה רוצים לשנות את התדמית האלימה
טובא זנגריה שבגליל עולה לכותרות לא מעט, בעיקר בהקשרים שליליים, בשל אירועי האלימות הרבים שקורים בו. בימים אלה מנסים לשנות שם את התדמית הבעייתית, בין היתר באמצעות פסטיבל שמנסה לקרב את המגזר היהודי ולהפיג חששות
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
הכפר טובא זנגריה
צילום: הכפר טובא זנגריה
הפופולריים