"אני ישראלי - מדבר רק עברית": עובדות זרות מהפיליפינים וילדיהן יגורשו?

"מדבר רק עברית": עובדות זרות וילדיהן יגורשו?
הן באו לישראל לפני שנים כדי לעבוד בעבודה קשה שאף ישראלי לא רוצה לעשות – טיפול בקשישים ובחולים סיעודיים. עכשיו, עומדות עובדות זרות מהפיליפינים בפני גירוש בחזרה לארצן, יחד עם ילדיהן שנולדו בישראל
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
העובדות הזרות מהפיליפינים וילדיהן עומדים בפני גירוש
צילום: העובדות הזרות מהפיליפינים וילדיהן עומדים בפני גירוש
הפופולריים