מכות ואיומים: שיכור נכנס לשטח בית ספר - המאבטח לא עשה דבר

תיעוד: שיכור נכנס לביה"ס - המאבטח לא הגיב
תיעוד מטריד של אדם, ככל הנראה שיכור, מצליח להיכנס לתוך מבנה בית ספר בכפר סבא בלי שהמאבטח מגיב
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
שיכור בבית ספר
צילום:
הפופולריים