התחזית: חם מהרגיל בחג שני של פסח

התחזית: חם מהרגיל בחג שני של פסח
בסוף השבוע צפוי להתחמם ויעשה חם מהרגיל בעונה
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
תחזית תיקון 23.04.19
צילום: תחזית תיקון 23.04.19
הפופולריים