התחזית: גשם בליל הסדר

התחזית: גשם בליל הסדר
בשבת עדיין צפוי גשם מקומי בצפון ובמרכז. יהיה קריר מן הרגיל בעונה
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
התחזית 18.4.19: גשם בליל הסדר
צילום: התחזית 18.4.19: גשם בליל הסדר
הפופולריים