אלפי קשישים עוד לא יודעים היכן יחגגו את ליל הסדר

אלפי קשישים לא יודעים היכן יחגגו את ליל הסדר
היוזמות שמנסות להעניק פתרונות, ובלבד שהקשישים לא ישארו לבד
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
אלפי קשישים עוד לא יודעים היכן יחגגו את ליל הסדר
צילום: אלפי קשישים עוד לא יודעים היכן יחגגו את ליל הסדר
הפופולריים