ביה"ח שמעלים עין מאיסור הכנסת החמץ בפסח

ביה"ח שמעלים עין מאיסור הכנסת החמץ בפסח
הנחיית משרד הבריאות לא חד-משמעית, ולכן אינה מיושמת במידה שווה
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
מתברר שיש בתי חולים שמעלימים עין מאיסור הכנסת החמץ בפסח
צילום: מתברר שיש בתי חולים שמעלימים עין מאיסור הכנסת החמץ בפסח
הפופולריים