התחזית: ימשיך להיות בהיר ונעים

התחזית: ימשיך להיות בהיר ונעים
בימים הקרובים לא יהיה שינויים דרמטיים במזג האוויר, והטמפרטורות ימשיכו להיות רגילות לעונה
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
שרון וכסלר
צילום:
הפופולריים