התחזית: התחממות בסוף השבוע

התחזית: התחממות בסוף השבוע
מחר יתבהר ותורגש עלייה בטמפרטורות. בשבת תחול התחממות נוספת
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
התחזית: הלילה גשם קל. התחממות בסוף השבוע
צילום: התחזית: הלילה גשם קל. התחממות בסוף השבוע
הפופולריים