אורח נדיר: הצב היחיד שאין לו שיריון הופיע בחופי ישראל

אורח נדיר: הצב היחיד שאין לו שיריון
צב־ים גילדי ענק במשקל של כמעט טונה נצפה שוחה להנאתו, למרות שהוא נפוץ בכלל באוקיינוס האטלנטי
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
צב־ים גילְדי ענק
צילום: צב־ים גילְדי ענק
הפופולריים