התחזית: חמים ומושלם לתחפושות

התחזית: חמים ומושלם לתחפושות
פורים צפוי להיות השנה חם מהרגיל לעונה, וביום בו מתחפשים הילדים בבית הספר יהיו מעל 20 מעלות, מלבד הרי הצפון. ברביעי יתחמם, ולקראת סוף השבוע ירידה קלה
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
התחזית 18.03
צילום:
הפופולריים