בתו של עמוס עוז: "אבא אמר לי בחלום 'צריכים אותך'"

בתו של עמוס עוז: אבא אמר לי בחלום 'צריך אותך'

פניה עוז זלצברגר מוציאה את צוואתו הפוליטית בספר לקראת הבחירות
author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
פניה עוז-זלצברגר
צילום:
הפופולריים