התחזית: ממשיך להיות קר מהרגיל

התחזית: ממשיך להיות קר מהרגיל
בימים הקרובים הגשם יימשך, אך בעיקר בצפון
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
התחזית 2.4
צילום:
הפופולריים