תחזית מזג האוויר: התחממות ניכרת

תחזית מזג האוויר: התחממות ניכרת
ביום ראשון צפויה הקלה במידות החום
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
הקלה במידת החום תגיע רק ביום ראשון
צילום: הקלה במידת החום תגיע רק ביום ראשון
הפופולריים