התחזית: ירידה ניכרת בטמפרטורות

התחזית: ירידה ניכרת בטמפרטורות
הרוחות יתחזקו וייעשה אביך. בהמשך צפוי גשם מקומי קל
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
התחזית: ירידה ניכרת במידות החום
צילום: התחזית: ירידה ניכרת במידות החום
הפופולריים