התחזית: חג שני של פסח – בלי שינוי

התחזית: חג שני של פסח – בלי שינוי
בשבת וביום ראשון ירדו הטמפרטורות בהדרגה, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
התחזית: חג שני של פסח – בלי שינוי
צילום: התחזית: חג שני של פסח – בלי שינוי
הפופולריים