אילו החפצים יכלו לדבר: היוזמה לאיסוף חפצים מתקופת השואה

אם חפצים יכלו לדבר: יוזמה לאיסוף חפצים מהשואה
"לאסוף את השברים" היא יוזמה של יד ושם, הקוראת לבני משפחות הניצולים למסור לידי הארגון חפצים שלהם מתקופת המלחמה, ושם - משמרים, מתעדים ומנציחים אותם
author author KAN11.Web.Components.TextItem.AuthorItemModel
אילו החפצים יכלו לדבר: היוזמה לאיסוף חפצים מתקופת השואה
צילום: אילו החפצים יכלו לדבר: היוזמה לאיסוף חפצים מתקופת השואה
הפופולריים